S__13090829

เครื่องล้าง ( WASHER CONVEYOR )

อ่างล้าง ผัก ผลไม้ พริก ( washer Conveyor ) เหมาะกับงานล้างทุกประเภท โดยเฉพาะการล้างผัก ผลไม้ พริก

สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท โชคมันตะ เจริญ เอ็นจิเนีย จำกัด

โทร. 02-730-1158 ,02-752-3033, 092-669-7896
แฟกซ์ .02-752-3156

Sale Engineer 096-3685802

Product Description

อ่างล้าง ผัก ผลไม้ พริก ( washer Conveyor ) เหมาะกับงานล้างทุกประเภท โดยเฉพาะการล้างผัก ผลไม้ พริก

สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท โชคมันตะ เจริญ เอ็นจิเนีย จำกัด

โทร. 02-730-1158 ,02-752-3033, 092-669-7896
แฟกซ์ .02-752-3156

Sale Engineer 096-3685802

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องล้าง ( WASHER CONVEYOR )”