สายพานยางดำ (Rubber Belt Conveyor)

Rubber Belt Conveyor (สายพานยางลำเลียง) เป็นระบบลำเลียงที่ใช้สายพานยางเป็นตัวถ่ายโอนวัตถุด้วยการส่งกำลังงานในอุตสาหกรรม ระบบ สายพานยางดำ ( Rubber Belt conveyor) แบบนี้มีสายพานยางที่ติดอยู่บนสลักที่เรี… Read More

Product Description

Rubber Belt Conveyor (สายพานยางลำเลียง) เป็นระบบลำเลียงที่ใช้สายพานยางเป็นตัวถ่ายโอนวัตถุด้วยการส่งกำลังงานในอุตสาหกรรม ระบบ สายพานยางดำ ( Rubber Belt conveyor) แบบนี้มีสายพานยางที่ติดอยู่บนสลักที่เรียกว่ารางลำเลียง (conveyor bed) และสายพานยาง (Rubber BELT CONVEYOR) จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือพลังงานส่งเสริมอื่น ๆ เช่นเครื่องกล สายพานยาง (RUBBER BELT CONVEYOR) จะหมุนตามรูปแบบรางลำเลียงและสามารถถ่ายโอนวัตถุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในกระบวนการผลิตหรือการโอนย้ายวัตถุด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

สายพานยางลำเลียงแบบยางดำ หรือเรียกว่า สายพานยางดำ (RUBBER BELT CONVEYOR) ถูกใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และยานยนต์ เครื่องกลธุรกิจ เหมืองแร่และวิสาหกิจผลิตภัณฑ์เคมี สายพานยางลำเลียงยางดำ ( Rubber belt conveyor) มีความหลากหลายในการออกแบบและขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม เช่น สายพานยางลำเลียงมีความกว้างและความยาวต่าง ๆ และสามารถปรับแต่งได้ในเรื่องของความเร็วการส่งเสริม รูปแบบเช่นเรียงต่อกันหรือระบบขนส่งแบบหมุนเวียน เพื่อให้ตรงกับการใช้งานและขนาดของวัตถุที่จะถ่ายโอน นอกจากนี้

Rubber Belt Conveyors are conveyor systems that use rubber belts to transfer materials through the application of power in industries. This type of system consists of a rubber belt attached to a conveyor bed, also known as a conveyor track, and the rubber belt is driven by a motor or other driving forces such as machinery. The rubber belt of the conveyor rotates along the conveyor track and can transfer materials from one point to another in production processes or material handling with high speed and efficiency.

Rubber Belt Conveyors, also known as Black Rubber Belt Conveyors, are widely used in various industries such as automotive and aerospace manufacturing, general machinery, mining and chemical production. These conveyors come in different designs and sizes to meet the specific requirements of each industry. For instance, rubber belt conveyors can vary in width, length, and can be customized in terms of speed and configuration, such as straight-line or circular conveyor systems, to match the specific application and size of the materials being transferred.

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
WWW.CHOCKMANTA.COM
โทร. 02-085-3990 ,02-085-3991
แฟกซ์ .02-752-3156

Sale Engineer : 099-394-2946 / 095-665-9596
Line offical : @chockmanta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สายพานยางดำ (Rubber Belt Conveyor)”