เครื่องชั่งไส้ ( ENCLUSTING MACHINE )

เครื่องชั่งไส้ เหมาะสำหรับชั่งไส้ตัดไส้ขนม ไส้ปอเปี๊ยะ ไส้ซาลาเปา ไส้ขนมต่างๆ ฯลฯ
ตัดได้ตามขนาดและแบบที่ลูกค้าต้องการ โดยทางเราสามารถออกแบบได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
สามารถดูคลิปวีดีโอตัวอย่างได้ตามด้านล่างนี้

Product Description

#เครื่องชั่งไส้ หรือ “#Enclusting Machine” เป็นอุปกรณ์ที่เชี่ยวชาญที่ใช้ในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในการผลิตอาหารต่าง ๆ เช่น อาหารแช่แข็ง, ขนมปัง, และอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปอื่น ๆ หน้าที่หลักของ#เครื่องชั่งใส้นี้นี้คือการบรรจุหรือห่อไส้ เช่น เนื้อ, ผัก, หรือส่วนผสมอื่น ๆ ลงในแป้งหรือฝานภายนอก

#เครื่องชั่งไส้ หรือ “#Enclusting Machine”นี้ทำงานผ่านชุดของกระบวนการกลไกที่วัด, แบ่งส่วน, และบรรจุไส้ลงในผลิตภัณฑ์อาหารตามที่ต้องการ มันมักประกอบด้วยส่วนประกอบเช่น กระบะใส่ส่วนผสม, ระบบวัดเพื่อความแม่นยำ, และกลไกสำหรับห่อหรือปิดรอบไส้ภายในชั้นนอก

จากวีดีโอเครื่องชั้งใส้ หรือ Enclusting machine ผลิตจากวัสดุที่เป็นสแตนเลส เกรด 304 ถึง Food grade ทำให้มั่นใจได้เลยว่าเครื่องชั่งใส้ตัวนี้สามารถใช้ได้อุตสาหกรรมอาหาร และปลอดภัยกับผู้ผลิตและผู้บริโภค
ลักษณะและฟังก์ชันหลักของเครื่องชั่งไส้อาจประกอบด้วย:
ควบคุมส่วน: เครื่องนี้ทำให้การแบ่งส่วนไส้มีความแม่นยำและสอดคล้องกันเพื่อรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์
การบรรจุ: มันห่อหรือบรรจุไส้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในชั้นนอก ไม่ว่าจะเป็นแป้ง, ขนมหวาน, หรือชนิดอื่น ๆ
ความหลากหลาย: เครื่องนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับหลายประเภทของไส้และแป้ง, ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่หลากหลายได้
ความเร็วและประสิทธิภาพ: เครื่องชั่งไส้สามารถผลิตด้วยความเร็วสูง, เสริมสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
ความสามารถปรับ: เครื่องมักมีการตั้งค่าที่สามารถปรับได้เพื่อเข้ากับข้อมูลผลิตภัณฑ์และความต้องการในการผลิตต่าง ๆ
อนุญาตและง่ายต่อการทำความสะอาด: เครื่องมักถูกออกแบบโดยให้ความสำคัญกับสุขอนามัย, มีพื้นผิวที่ง่ายต่อการทำความสะอาดและวัสดุที่ตอบสนองต่อมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร
การอัตโนมัติ: เครื่องชั่งไส้ที่ทันสมัยมักนำเข้าคุณสมบัติการอัตโนมัติ, ลดความต้องการในแรงงานมือ, และเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตโดยรวม
เครื่องเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตอาหารในปริมาณมาก, ช่วยผู้ผลิตในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายด้วยไส้และชั้นนอกต่าง ๆ พวกเขาถูกใช้โดยทั่วไปในการผลิตของสิ่งต่าง ๆ เช่น ขนมปังที่ทำให้มีไส้, กาวจิ้ม, ลูกชิ้นเนื้อ, และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไส้อื่น ๆ ได้ทั่วไป

An “Enclusting Machine” or เครื่องชั่งไส้ is a specialized piece of equipment used in the food processing industry, particularly in the production of various food items such as frozen foods, baked goods, and other processed foods. The primary function of this machine is to efficiently encase or encapsulate fillings, such as meat, vegetables, or other ingredients, within a dough or casing

The machine operates through a series of mechanical processes that measure, portion, and encase the filling into the desired food product. It typically includes components like hoppers for filling ingredients, a measuring system to ensure precise portions, and a mechanism for wrapping or enclosing the filling within the outer layer.
Key features and functions of an Enclusting Machine may include:
Portion Control: The machine ensures accurate and consistent portioning of the filling to maintain product quality and uniformity.
Encapsulation: It effectively wraps or encases the filling within the outer layer, whether it’s dough, pastry, or another type of casing.
Versatility: These machines are designed to handle various types of fillings and dough, allowing for a diverse range of food product manufacturing.
Speed and Efficiency: Enclusting Machines are capable of high-speed production, contributing to increased efficiency in the manufacturing process.
Adjustability: The machine often comes with adjustable settings to accommodate different product specifications and production requirements.
Hygiene and Easy Cleaning: Machines are typically designed with hygiene in mind, featuring easy-to-clean surfaces and materials to meet food safety standards.
Automation: Many modern Enclusting Machines incorporate automation features, reducing the need for manual labor and improving overall production throughput.
These machines play a crucial role in large-scale food production, enabling manufacturers to produce consistent, high-quality products with a variety of fillings and outer layers. They are commonly used in the production of items like stuffed pastries, dumplings, meatballs, and other filled food products.

สนใจติดต่อ ฝ่ายขาย บริษัท โชคมันตะ เจริญ เอ็นจิเนีย จำกัด
โทร. 02-730-1158 ,02-752-3033,
แฟกซ์ .02-752-3156
Sale Engineer : 099-394-2946
Line offical : @chockmanta

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องชั่งไส้ ( ENCLUSTING MACHINE )”