เครื่องปอกมัน, มันสำปะหลัง

เครื่องปอกมัน มันสำปะหลัง- Peeling Roller Machine
เครื่องปลอกมันจาก คลิปวีดีโอ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ Capacity ของเครื่องประมาณ 2,000 กก./ชม. โดยค่า Density ของโปรดักส์อยู่ที่ 1,100 กก./ลบ.ม.
ตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นสแตนเลส เกรด 304 เพื่อให้ให้เปิดการขึ้นสนิมเมื่อ ตัวเครื่องและ โปรดักส์มีน้ำ
ด้านล้างประกอบไปด้วยลุกกลิ้งหินพิเศษเพื่อใช้ในการปลอกเปลือกด้านนอกของมันสำปะหลัง
ตัวเครื่องเมือปอกเสร็จแล้ว ลงเครื่องล้างเพื่อแช่ และล้างในขั้นตอนต่อไป

Peeling roll machine
The capacity of the video clip stripper is about 2000 kg/h, and the product density is 1100 kg/negative.
The machine is made of 304-grade stainless steel to ensure that the machine and products rust when there is water.
The side is composed of special stone rollers used Read More

Product Description

เครื่องปอกมัน มันสำปะหลัง- Peeling Roller Machine
เครื่องปลอกมันจาก คลิปวีดีโอ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ Capacity ของเครื่องประมาณ 2,000 กก./ชม. โดยค่า Density ของโปรดักส์อยู่ที่ 1,100 กก./ลบ.ม.
ตัวเครื่องใช้วัสดุเป็นสแตนเลส เกรด 304 เพื่อให้ให้เปิดการขึ้นสนิมเมื่อ ตัวเครื่องและ โปรดักส์มีน้ำ
ด้านล้างประกอบไปด้วยลุกกลิ้งหินพิเศษเพื่อใช้ในการปลอกเปลือกด้านนอกของมันสำปะหลัง
ตัวเครื่องเมือปอกเสร็จแล้ว ลงเครื่องล้างเพื่อแช่ และล้างในขั้นตอนต่อไป

Peeling roll machine
The capacity of the video clip stripper is about 2000 kg/h, and the product density is 1100 kg/negative.
The machine is made of 304-grade stainless steel to ensure that the machine and products rust when there is water.
The side is composed of special stone rollers used to cover the yucca shell.
After the shell is completed, put it into the washing machine for soaking, and clean it in the next step.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “เครื่องปอกมัน, มันสำปะหลัง”