ลูกค้าที่ไว้วางใจ

My Customer

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา /  Clients
เราดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญโดยให้ความใส่ใจกับทุกรายละเอียดการทำงาน
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากกระบวนการผลิตของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุดจึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้า
เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาโดยกลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ มีดังนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไบโอแลป จำกัด
บริษัท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด บริษัท ฮิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ไบโอแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท มรกต อินดัสตรี้ จำกัด
บริษัท ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ดส์ จำกัด ( มหาชน ) บริษัท เกียรติสุดา จำกัด
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด บริษัท ซิลเวอร์ไอซ์ จำกัด
บริษัท อาร์เอสแคนเนอรี่ จำกัด บริษัท อินโดรามาเคมีคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน ) บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแก่น จำกัด
บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
บริษัท อินฟุส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท มอนเด นิสซิน ( ประเทศไทย ) จำกัด
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช จำกัด
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ด (ศรีราชา) จำกัด บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
บริษัท โชคเจริญพัฒนาการเกษตร จำกัด บริษัท อี 24 จำกัด
บริษัท สยามฟลอริช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุกเกอร์ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท สกุลรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
บริษัท พี.เค.ทรัพย์ไพศาล จำกัด บริษัท ไพบูลย์บรรจุภัณฑ์ จำกัด
บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด บริษัท ฟาร์กรุงเทพ จำกัด
บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด บริษัท แคดเบอรี อาดัม (ประเทศไทย) จำกัด