บริการของเรา

My Services

 
บริการต่างๆ / Services

   
  โชคมันตะเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็ก และสแตนเลสที่มีคุณภาพและสวยงามตามวัตถุประสงค์ 
 สามารถผลิตชิ้นงานได้ทุกรูปแบบ ที่ใช้เหล็ก และ สแตนเลสเป็นวัตถุดิบ โดยแบ่งตามชนิดได้ดังนี้ / The Chockmanta Charoen Engineering Co.,Ltd is an expert
in designing,  manufacturing and installing of the steel product
which divided the categories as the following:

1.ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบการลำเลียง การขนถ่ายวัสดุ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้ระบบลำเลียงสินค้าในขบวนการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ หรือไม่อัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิในการผลิต
ลดต้นทุนด้านแรงงานและอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมที่เรามีประสบการณ์และความชำนาญเช่น
1. อุตสาหกรรมการประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า
2.
การประกอบเครื่องยนต์
3. การประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4.
อุตสาหกรรมอาหารสด-แห้ง
5. อุตสาหกรรมเครื่องกระป๋อง
โดยมีระบบสายพานลำเลียงสินค้าป้อนเข้ากระบวนการผลิต
ตัวอย่างระบบสายพานลำเลียง เช่น สายพานลำเลียง พี.วี.ซี.
ยางดำ,ลูกกลิ้งลำเลียง,สายพานลำเลียงขวด-กระป๋อง,สายพานโซ่,สายพานพลาสติก,Stat
Chain Convoyor,Overhead Convoyor

1. Designs, manufactures and installs conveyor systems.
Material handling.
The most of industries is necessary to uses conveyor system to transport goods whether automatic or manual to increase effective and efficient task. Also it can help to cut off the unnecessary cost as  labor cost and others. We already have experiences and expertise following this
1. Industry of electrical appliances.
2. The engine assembly.
3. Of electronic components.
4. Fresh food - dry
5. Can industry
The conveyor system products enter into production. Examples of PVC conveyor belt, such as black rubber, conveyor rollers, conveyor bottles - cans, conveyor chain, plastic belt, Stat Chain Convoyor, Overhead Convoyor.
2.ออกแบบ ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตอาหารสด-แห้ง และแปรรูป
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารต้องมีอาหารต้องมีความปลอดภัย ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงส่วนใหญ่จึงเลือกใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ผลิตจากสแตนเลส เพราะคุณสมบัติที่ไม่เป็นสนิมมีความสวยงามทำความสะอาดง่าย เช่น
1. ระบบลำเลียงขนส่งอาหารสด-แห้ง และแปรรูป
2
. อุปกรณ์และภาชนะสแตนเลสทุกชนิด
3. เครื่องล้างทำความสะอาดอาหาร และ ภาชนะ
4
. เครื่องพาสเจอร์ไรส์
5. เครื่องต้ม,ลวกอาหาร,ทอดอาหาร
6
. เครื่องบดและผสมอาหาร
7
. เครื่องคัดขนาดสินค้า แบบหมุนหรือสั่น
8
. เครื่องบดและผสมอาหาร

2. Design, manufacture and install equipment to produce food - dried and processed. Equipment used in food must be food secure. Most manufacturers are mainly used machinery is made of stainless steel. It features non-rust with clean simple beauty.
1. Conveyor transport food - dried and processed.
2. Vessels equipment and all kinds of stainless steel.
3. Machine cleaning and food containers.
4. Pasteurization machine.
5. The boiler, boiled foods, fried foods.
6. Shredder and mixed food
7. Separating conveyor, grader conveyor
8. Grinder and mixed food

3.ท่อขนส่งต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรม
ในงานอุตสหกรรมที่เน้นในเรื่องของความสะอาด และ ความปลอดภัยนั้น สามารถใช้ท่อเป็นตัวลำเลียงเข้าสู่กระบวนการการผลิต เช่น
อุตสาหกรรมไอศครีม, เครื่องดื่ม, น้ำยาต่าง ๆ เป็นต้น ล้วนต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียง, จัดเก็บ และรักษา
เพื่อรักษาคุณค่าและคงสถาพของสินค้า จึงจำเป็นต้องใช้วัสดุที่เป็น สแตนเลสเกรดพิเศษเพื่อรักษาคุณค่าของสินค้า เช่น
1. ถังสแตนเลสระบบพาสเจอร์ไรส์
2.
ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน
3. ท่อสแตนเลสลำเลียงของเหลวทุกประเภท
4.
ถังสแตนเลส CIP
5. เครื่องสูบสแตนเลส

3. Pipeline various In the industry.

The most industry which focus on cleaner and safety can use the pipeline system as transporting entry into production such as industrial of ice-cream and beverage, etc.

All most are important with equipment in transporting, storage and preservation. To keep the value of material are not damaged. So we have to use stainless special grade as the main to assembly

1. Bin Stainless pasteurization system.
2. Heat exchanger.
3. Stainless steel pipe handling all types of liquids.
4. Bin Stainless CIP.
5. Pumps, stainless steel.

4.เครื่องจักรชนิดพิเศษเพื่องานเฉพาะด้าน
ในงานอุตสาหกรรมบางประเภทต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความจำเพาะ ที่ต้องได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เฉพาะด้าน อีกทั้งต้องใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ ในด้านของการออกแบบและการผลิตนั้นมีทีมงานที่มีประสบการณ์ ทำตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน เครื่องจักรจะได้รับการออกแบบที่แม่นยำจากระบบคอมพิเตอร์ควบคู่ไปกับหลักการทางวิศวะกรรม ในช่วงระหว่างการออกแบบสามารภทดลองใช้งานเครื่องจักรก่อนการผลิตเพื่อหาจุดบกพร่อง เช่น
1. เครื่องล้างภาชนะที่มีระบบ PLC.
2.
เครื่องจักรที่มีระบบจ่ายไอน้ำ
3. อุโมงค์เย็นแบบต่าง ๆ ตามชนิดผลิตภัณฑ์และการควบคุมอุณหภูมิ
4. ตู้อบเลนส์ที่ควบคุมความร้อนแบบ Step Temparature Control และอื่น ๆ

4.Machinery specialty to specialty.
In some industry have to use special machine that have specific designed by expert engineer to follow the objective of customer. Also it have to control with automatic system in various forms. the machine was accurate design because we use the computer system and the principle of engineering. During designing step, we can prove the machine before to find out of error. As the result, it can help to be fast design and accurate.Computer can try it before the actual production equipment for the visually impaired. The design is very fast and highly accurate.
1. Machine wash container system PLC.
2. Machines that supply steam
3. Tunnel cooling various types of products and control temperature
Four. Incubators lens control Heat Step Temparature Control and other

          
  เราดำเนินธุรกิจด้านให้บริการให้บริการงานวิศวกรรมที่ครบวงจรให้คำปรึกษาการออกแบบ
จัดวางขบวนการผลิต     มีขบวนการออกแบบเครื่องจักร    และ   ชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และมีความชำนาญในการออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบสายสะพานลำเลียงควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ

/

We operate the service provider comprehensive
engineering consulting and design Placement process
and the process of designing equipment with computer
parts.
With expertise in the design. Manufacture and
installation of cable systems controlled by automatic
conveyor bridge. 
OUR SERVICES : SYSTEM

ระบบกระบวนการผลิตเกลือป่น

ประกอบด้วย
- สกรูลำเลียงเกลือพร้อมระบบล้างในตัวเอง
- ถังสำหรับตกผลึกของตะกอนในถังแยกเกลือกับน้ำ
- ถัง Mixing Tank ปั่น เพื่อแยกตะกอนและเกลือ
- สายพานลำเลียงเกลือหยาบเข้าเครื่องบดละเอียด
- สายพานลำเลียงเกลือบ่นเข้าถัง สต๊อกเพื่อรอบรรจุถุง
- ระบบไฟฟ้าทั้งระบบเป็น Manual และ Auto

Salt production system.

Include
- Salt screw conveyor with self-cleaning system.
- Tanks for the precipitation of sludge in the tank to separate salt water.
- Tank Mixing Tank spinning to separate the sediment and salt
- Conveyor belt machine grinding into coarse salt.
- Salt mountain belt tank. Stock packaging to wait.
- Electrical System Manual and the system is Auto.

ระบบทำซีอิ้ว พันท้ายนรสิงค์
ประกอบด้วย
- สายพานพลาสติกสำหรับลำเลียงถั่วที่แช่น้ำแล้วขึ้นถังนึ่ง
- ถังนึ่งถั่วแบบระบบ Stream สามารถหมุนถังได้รอบตัวได้ทั้ง Manual และ Auto และ  Cool Down เพื่อลดอุณหภูมิของถั่วลง 50 C
- สายพาน PVC รับถั่วจากถังนึ่ง เพื่อเข้า ผสมแป้งกับถั่ว
- ถังผสมแป้งกับเชื้อราทำการ Mix ให้เข้ากันและปล่อยลงตามสูตรที่เหมาะสม
- เครื่องมิกซฺ ใช้สำหรับมิกซ์ ถัวกับแป้งให้เข้าด้วยกัน
- สายพานพลาสติกนำถั่วที่ผสมกับแป้งแล้วนำไปยังถังบ่มเพื่อเข้าขบวนการบ่มถั่ว
- ถังบ่มประกอบจานในถังหมุนตัวตลอดและเป็นตะแกรงรูระบบเติมความชื้นและคุมความชื้นที่ต้องการมีชุดกลับถั่วภานในถังตามระยะเวลาที่ต้องการกลับหรือพลิกถั่วชุดปาดหน้าถั่วให้เสมอกันพร้อมปาดถั่วออกจากถังขบวการหมัก 2 วัน
- ระบบควบคุมเป็นแบบ PLC และแบบเมนวนรวมอยู่ด้วยกัน

Made soy sauce System

Include
- Plastic conveyor belt beans and soak up the steam tank.
- Tank Steam beans for Stream system can be rotated around the tank has both Manual and Auto and Cool Down to reduce the temperature of the beans to 50 C.
- PVC belt from the tank steamed beans to flour mixture with nuts
- Mixing tank with fungus to Mix together and let down by the appropriate formula.
- Air Mix for mixing. Weighted with flour together.
- Plastic belt the beans mixed with flour and brought to the incubation tank to process cured beans.
- Tank incubation of the plate cylinder rotates through the mesh holes and added moisture and control system to moisture. Pa is set to nuts in the tank time to turn back or your reaction beans, nuts, set to a tie with Pat bean From the figure that the fermentation tank two days.
- PLC and control system is included in the main part with.

ระบบลำเลียงกุ้ง

ประกอบด้วย
- สายพาน PVC ใช้ลำเลียงกุ้งเข้าไปเพื่อทำการแกะเปลือกกุ้ง
- สายพานด้านบนใช้ลำเลียงกุ้งที่ทำการแกะแล้วไปยังกระบวนการอย่างอื่นเป็นสายพานกระดูกงู
- สายพาน PVC ด้านล่างลำเลียงเปลือกกุ้งนำไปทิ้ง
- มีก๊อกน้ำในตัวสายพานต่อคนต่อหัวเป็นแบบเข่าดัน
- ระบบทั้งหมดเป็นระบบสายพานลำเลียงทั้งหมด
- พร้อมระบบควบคุมทั้งระบบ
Conveyor shrimp System

Include
- The conveyor belt, PVC shrimp peeled shrimp to go.
- The conveyor belt on the shrimp to the processing office and then remove the other belt ribs.
- PVC bottom conveyor belt shrimp shells to leave.
- A tap on the belt per person per head is knee pressure.
- All systems are all conveyor systems.
- With the control system


ระบบปุ๋ยอินทรีย์ทั้งระบบ
ประกอบด้วย
- เครื่องบดหยาบ และ บดละเอียด
- จานปั้นเม็ดตามขนาดที่ต้องการ
- สายพานยางดำรับเม็ดปุ๋ยจากจานเพื่อนำส่งปุ๋ยเข้าสู่สายพานอบแห้ง
- สายพาน อบแห้งใช้พัดลมเป่าเม็ดปุ๋ยให้แห้ง
- สายพานส่งเข้าเก็บไซโลเพื่อรอคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
- สายพานรับจากไซโลเพื่อเข้าขบวนการคัดขนาดมีทั้งหมด 3 ขนาด
- ออกจากคัดขนาดเข้าบรรจุถุงเพื่อรอการขาย Organic fertilizer entire system.
Include
- Beans, and coarse grinding.
- Grain mold plate according to size.
- The grain belt, black rubber plate to deliver fertilizer from fertilizer into
dry belt.
- The fan belt dryer to blow dry fertilizer tablets.
- Belt submitted to wait for sizing storage silo grain fertilizer
- Belt from silo to sizing process with all three size
- From sizing to packaging for foreclosed.

...

ตู้อบ

เป็นเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมผลิตหมอน และเครื่องนอนที่ผลิตจากยางพารา เป็นต้น ลักษณะการทำงานใช้ระบบโซ่ลำเลียงเพื่อลำเลียงผลิตภัณท์ผ่านอุโมงค์โดยใช้ไอสตีมเพื่อการอบผลิตภัณฑ์

โครงสร้างตู้อบ

  • ส่วนที่สัมผัสกับไอสตีมใช้วัสดุสแตนเลสเกรด SUS304
  • ส่วนที่ไม่สัมผัสกับไอสตรีมสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเหล็กและสแตนเลสตามความต้องการของลูกค้า
  • ระบบโซ่ลำเลียงสามารถเลือกได้ทั้งเหล็กชุบนิเกิลและสแตนเลส
  • มีฉนวนกับความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิที่ออกมาภายนอก

Oven Steam

As the equipment in some industry such as Food Industry,mattress latex natural industry etc,. the features use chain conveyor to transport goods go to the oven tunnel to steam product.

the structure of oven stream

  • Use stainless SUS304 as the material that touch steam.
  • Use either steel or stainless as the assemble part that don’t touch steam.
  • Chain conveyor can select either steel that cover with nickel and stainless.
  • there are insulator for reducing the temperature out of the oven steam