List Left Sidebar

colorful-cartoon-factory-background-seamless-loop-vector-parcels-on-conveyors-special-product-concept-animation-of-boxes-on-a-conveyor-belt_eya4i8uae__F0004

Belt conveyor

สายพานลำเลียง (Belt conveyor) สายพานลำเลียง (Belt conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ที่มีลักษณะเป็นสายพาน (Belt) สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 1.สายพานลำเลียงพีวีซี (PVC belt conveyor), 2.สายพานลำเลียงพียู (PU belt conveyor), 3.สายพานลำเลียงโวลต้า (Volta belt conveyor), 4.สายพานลำเลียงยางดำ (Rubble belt conveyor), 5.สายพานลำเลียงไวเมท (Wire mesh belt conveyor), 6.สายพานลำเลียงโมดูล่า (Modular belt conveyor) ซึ่งการใช้งานสายพานลำเลียง (Belt conveyor) จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป และมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไป การเลือกใช้งานสายพานลำเลียง (Belt conveyor) จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ลำเลียงเป็นหลัก ซึ่งสายพานลำเลียง (Belt conveyor) แต่ละชนิดจะรายละเอียดดังนี้คือ   สายพานลำเลียงพีวีซี (PVC belt conveyor) สายพานลำเลียงพีวีซี (PVC belt conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ที่มีลักษณะของผิวสายพาน(Belt) ที่เป็น PVC ( Poly Vinyl Chloride) .
stock-vector-conveyor-system-isometric-infographics-with-information-about-equipment-for-welding-and-packaging-619801769

Conveyor System

ระบบลำเลียง (Conveyor System ) ระบบลำเลียง (Conveyor System ) คือ ระบบการขนส่งที่ประกอบด้วยเครื่องกลที่สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งถูกออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลาย ชนิด เช่น อาหาร หรือ สินค้าที่มีน้ำหนักเบาอื่น ๆ สายพานประเภทนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งระบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับ LINE ที่มีความยาว หรือสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ระบบลำเลียงสินค้าเปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางสำหรับการดำเนินงานของคุณ ซึ่งใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมขวด อุตสาหกรรมบรรจุหีบห่อ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแช่เยือกเข็ง อุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก ระบบลำเลียง (Conveyor System) มีประโยชน์มากในการขนส่งวัสดุที่มีปริมาณมาก หรือขนาดใหญ่ ระบบลำเลียง (Conveyor System) ช่วยให้ระบบการขนส่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะหากระบบลำเลียงทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ส่วนงานอื่นๆ ก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ดังนั้นระบบลำเลียงจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในวงการอุตสาหกรรมไทยของเรา จุดมุ่งหมายหลักของระบบสายพานลำเลียง คือ ช่วยในกระบวนการต่างๆ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และลดต้นทุนในธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่ง จัดการจัดเก็บ การผลิตหรือการกระจายสินค้าการออกแบบระบบลำเลียงที่ดี ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์อย่างมากเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจนั้น   ประเภทของระบบลำเลียง (Conveyor System ) ระบบลำเลียง (Conveyor System) แบ่งได้เป็น 5 ประเภทหลักๆ คือ 1.สายพานลำเลียง (Belt conveyor) 2.ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) 3.สกรูลำเลียง (Screw conveyor) 4.โซ่ลำเลียง .
straight_roller_conveyor

Roller conveyor

ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลำเลียงวัสดุประเภทชิ้นเดี่ยวหลายรูปด้วยกัน เช่น แท่ง, แผ่น, ชิ้นแม่พิมพ์, ม้วนโลหะ, ท่อ, แผ่นไม้ ฯลฯ ให้เคลื่อนย้ายไปตามแนวนอนหรือแนวลาดเอียง ลูกกลิ้งแต่ละลูกจะยึดติดเรียงขนานกันบนโครงสร้างที่อยู่กับที่ด้วยแกนของลูกกลิ้ง ทำให้ผิวท่อของลูกกลิ้งหมุนรอบแกนตัวเอง เมื่อมีน้ำหนักวัสดุที่ขนถ่ายมากดทับสัมผัสบนผิวลูกกลิ้งหากผิวลูกกลิ้งแต่ละลูกที่รองรับวัสดุนั้นเกิดการหนุนตัวในทิศทางเดียวกันวัสดุที่ได้สัมผัสกับผิวลูกกลิ้งก็จะเกิดการเคลื่อนที่ไปพร้อมกับผิวหมุนของลูกกลิ้งที่รองรับนั้น การประกอบและการนำไปใช้งานไม่ยุ่งยาก ราคาไม่แพง จัดเป็นเครื่องทุ่นแรงงานได้มาก จึงมีใช้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด ระยะห่างของการติดตั้งลูกกลิ้งบนโครงรองรับจะต้องมีลูกกลิ้งรองรับวัสดุที่จะขนถ่ายอย่างน้อย 2 ลูก แต่เพื่อให้วัสดุที่ขนถ่ายเคลื่อนตัวไม่สะดุด ควรเว้นช่องว่างระหว่างศูนย์กลางลูกกลิ้งไม่เกิน 1 ใน 3 ของความยาวของก้อนวัสดุที่จะขนนั้น ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) หากแบ่งตามหลักการทำงานสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ (Unpower roller conveyor) และลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับ (Power roller conveyor) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ   ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ (Unpower roller conveyor)             ลูกกลิ้งลำเลียงแบบไม่ใช้กำลังขับ (Unpower roller conveyor) ลูกกลิ้งนี้มีใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท หลักการทำงานโดยทั่วไปจะอาศัยพลังงานศักดิ์ที่เกิดจากแรงดึกดูดของโลก (Gravity) โดยการวางโครงที่ยึดลูกกลิ้งปลายด้านหนึ่งเอียงต่ำลง หรือหากอยู่ในแนวราบก็จะอาศัยแรงผลักดันจากเครื่องมืออื่น หรือแรงงานคนเป็นต้นกำลังให้วัสดุเคลื่อนที่บนชุดลูกกลิ้งนั้น เนื่องจากลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้จะหมุนรอบตัวเองได้อย่างอิสระต่อกัน และที่ตัวลูกกลิ้งจะไม่มีชุดขับใดๆ จึงมีชื่อเรียกลูกกลิ้งลำเลียงชนิดนี้ว่าลูกกลิ้งลำเลียงแบบหมุนอิสระ (Free roller conveyor)   ลูกกลิ้งแบบใช้กำลังขับ (Power roller .
project3

Salt Sytems

” หัวใจสำคัญที่สุด คือ ให้บริการหลังการขายที่ดี และรวดเร็วกับลูกค้า “ เราดำเนินกิจการด้านวิศวกรรมครบวงจรที่มีการจำหน่าย ให้คำปรึกษาการออกแบบจัดวางกระบวนการผลิตการออกแบบเครื่องจักร การออกแบบระบบลำเลียงและระบบควบคุมอัตโนมัติ การสร้าง ผลิต และการติดตั้งรวมทั้งการจำหน่ายสำหรับอุตสาหกรรมเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเช่นวิศวกรการออกแบบวิศวกรโรงงานผู้ควบคุมที่มีประสบการณ์ซึ่งทำให้งานที่ผลิตออกมามีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สวยงามและได้ราคาที่เหมาะสม
project2

Food Conveyor Sytems

ระบบลำเลียงกุ้ง ประกอบด้วย – สายพาน PVC ใช้ลำเลียงกุ้งเข้าไปเพื่อทำการแกะเปลือกกุ้ง -สายพานด้านบนใช้ลำเลียงกุ้งที่ทำการแกะแล้วไปยัง กระบวนการอย่างอื่นเป็นสายพานกระดูกงู – สายพาน PVC ด้านล่างลำเลียงเปลือกกุ้งนำไปทิ้ง – มีก๊อกน้ำในตัวสายพานต่อคนต่อหัวเป็นแบบเข่าดัน – ระบบทั้งหมดเป็นระบบสายพานลำเลียงทั้งหมด – พร้อมระบบควบคุมทั้งระบบ