All posts by sales2

Belt conveyor

สายพานลำเลียง (Belt conveyor) สายพานลำเลียง (Belt conveyor) คือ อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ที่มีลักษณะเป็นสายพาน (Belt) สามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท คือ 1.สายพานลำเลียงพีวีซี (PVC belt conveyor), 2.สายพา… Read More

Conveyor System

ระบบลำเลียง (Conveyor System ) ระบบลำเลียง (Conveyor System ) คือ ระบบการขนส่งที่ประกอบด้วยเครื่องกลที่สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งถูกออกแบบมาสำหรับผลิตภัณฑ์หลากหลาย ชนิด เช่น… Read More
straight_roller_conveyor

Roller conveyor

ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) ลูกกลิ้งลำเลียง (Roller conveyor) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลำเลียงวัสดุประเภทชิ้นเดี่ยวหลายรูปด้วยกัน เช่น แท่ง, แผ่น, ชิ้นแม่พิมพ์, ม้วนโลหะ, ท่อ, แผ่นไม้ ฯลฯ ให้เคล… Read More